لیست اخبار صفحه :1
کسب رتبه اول استان توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ گزارش تصویری

کسب رتبه اول استان توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ گزارش تصویری

به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات، روابط عمومی‌های برتر دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر تجلیل شدند و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان رتبه اول را کسب کرد.

بهار بندگی
دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان اساتید و دانشجویان ویزه ماه مبارک رمضان

بهار بندگی

دوره آموزش

دوره آموزشی ویژه سال اولی ها
آنچه یک تـرم اولی بایــد بدانـد

دوره آموزشی ویژه سال اولی ها

نکــات لازم بـرای ورود بــه دانشگاه هدفگذری، برنامه ریزی و مهارت حل مسئله در دانشگاه سازگاری و ارتباط موثر در محیط دانشگاه نکاتی برای دستیـابی به موفقیت تحصیلـی

رتبه 12 و 21 مقالات اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت و پزشکی بر اساس شاخص H-Index در کشور
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

رتبه 12 و 21 مقالات اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت و پزشکی بر اساس شاخص H-Index در کشور

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: بر اساس شاخص H-Index مقالات اعضای هیأت علمی دانشکده‌های بهداشت و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ترتیب حائز رتبه 12 و 21 شدند