لیست اخبار صفحه :1
مهارت خودآگاهی و بایسته های تربیت فرزند
دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان

مهارت خودآگاهی و بایسته های تربیت فرزند

دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مهارت خودآگاهی و بایسته های تربیت فرزند 15 ساعت مجوز آموزش ضمن خدمت

بهار  دل ها
دوره آموزشی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بهار دل ها

مرکز قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دانشجویی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و واحد آموزش کارکنان دانشگاه برگزار می نماید.

مهارت های ارتباطی خانواده
کارگاه آموزش ضمن خدمت کارکنان

مهارت های ارتباطی خانواده

کارگاه اموزشی مهارت های ارتباطی خانواده ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همراه با امتیاز آموزشی

آشنایی با معارف مهدوی
دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان

آشنایی با معارف مهدوی

دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با موضوع آشنایی با معارف مهدویت از تاریخ 20 خرداد ماه لغایت 15 تیرماه در سایت مرکز آموزش مجازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت استفاده کارکنان محترم دانشگاه همراه با مجوز 10 ساعت آموزش ضمن خدمت فعال می باشد