گام شماره 1
فرم شناسایی استعدادهای درخشان دانشجویان جدیدالورود سال 1400
با سلام و عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به دانشجویان ارجمند توجه فرمائید این فرم جهت شناسایی استعدادهای درخشان و فرهیختگان قرآنی دانشگاه جهت برنامه ریزی و شرکت در برنامه های قرآنی و معرفتی دانشگاه می باشد. از بذل توجه شما سپاسگزاریم.
مشخصات فردی :
گام شماره 2
اطلاعات قرآنی :
فعالیتهای هنری و ادبی قرآنی
پژوهش و تحقیق در امور قرآنی
گام شماره 3
حضور در مسابقات :
*************************************************************************************************************************************************