اخبار دانشگاه

لیست اخبار صفحه :1
آغاز اعتکاف رمضانیه دانشجویی به همراه شب زنده داری دانشجویان در شب قدر
افتتاحیه مراسم اعتکاف دانشجویی

آغاز اعتکاف رمضانیه دانشجویی به همراه شب زنده داری دانشجویان در شب قدر

اعتکاف رمضانیه دانشجویی به همراه شب زنده داری دانشجویان در اولین شب از لیالی قدر با حضور گسترده دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی استان بوشهر و مسئولین نظام سلامت استان بوشهر صورت پذیرفت.